Weekbrief 35 - 2020

voorblad
08-09-2020 KKC Jubileumfeest verplaatst naar 2021
12-09-2020 Slotdag Seniorencricket met T20 BBQ en uitreiking prijzen
ad01.jpg
Interview Gerard Zwaneveld ihkv 100 jarig jubileum

Vanaf 13 juni 2019 zullen we wekelijks een interview laten zien.

Deze week is kampstaflid Gerard Zwaneveld aan de beurt!

Veel kijkplezier

banner 0
Normen en waarden binnen Excelsior'20

Binnen een vereniging kunnen dingen niet lopen zoals ze moeten lopen. Of zoals een lid of een ouder vindt dat ze hadden moeten lopen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij Excelsior'20. Als het om zaken gaat die direct met het sporten te maken hebben, kunnen spelers en ouders bij de leiders, trainers en coördinatoren terecht. Denk hierbij aan de teamindeling, de manier waarop trainingen worden gegeven, de opstelling, de reservebeurten, etc. En komt het dan niet tot een vergelijk, dan kan het voetbal- of cricketbestuur worden ingeschakeld.

Als het over gedrag gaat, dan is er een hele andere manier van benaderen. Gedrag bepaalt namelijk hoe leuk het voor iedereen bij de club is. Daar hechten we dan ook heel veel waarde aan. Voor zaken die met gedrag te maken zijn in eerste instantie de leiders, trainers, de mensen van de jeugdcommissie en het afdelingsbestuur aanspreekbaar.Maar het kan zijn dat niet helemaal duidelijk is wat er gebeurd is of dat er zo'n heftig iets is gebeurd, dat het bestuur er niet uitkomt. Of dat het een lastig te ontwarren probleem is. In zo'n situatie komt de Normen en Waarden Commissie in actie. Zij brengen in kaart wat er is gebeurd, spreken met betrokkenen en geven op basis van hun bevindingen het bestuur een advies.

Vertrouwenspersoon

Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen komt nog een manier beschikbaar om bij klachten over grensoverschrijdend gedrag aanhangig maken. Excelsior'20 krijgt een vertrouwenspersoon. Hieronder staat een beschrijving van de taak van een vertrouwenspersoon (VP).

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Wijze van handelen

De vertrouwenspersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die erin getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, pesten, discriminatie, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Het kan ook bij Exelsior'20 gebeuren dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. De vertrouwenspersoon is dan een onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen die niet weet met wie over het geconstateerde feit besproken kan worden. Zo'n centraal aanspreekpunt is er om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert, en ook kan herhaling zo voorkomen worden.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?

Binnen Excelsior'20 is Mylène Smit onze vertrouwenspersoon. Mylène kent de club, want haar twee zoons spelen al jaren bij de club. Maar ze heeft voldoende afstand om haar rol onafhankelijk in te vullen. Zij heeft in haar werk ervaring met vertrouwelijke situaties en durft eerlijk te zeggen waar het op staat. En dat is precies wat nodig is om zo'n belangrijke rol in te vullen. U kunt Mylène bereiken via vertrouwenspersoon@excelsior20.nl.

CORONA PROTOCOL | Winnen doe je samen!
corona-protocol-winnen-doe-je-samen (8286) afbeelding

Beste vrienden van Excelsior'20,

Hopelijk is een ieder gezond en wel na de vakantieperiode! Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen… van uitdagingen in Corona tijd mogen we wel spreken! Zo vlak voor de start van de eerste speelrondes in het nieuwe seizoen is het een hele klus om onze club klaar te stomen voor het bieden van een veilige en plezierige sportomgeving. Een seizoen met een sterke jeugdstaf, een sterk corps vrijwilligers, een nieuwe zaterdagafdeling en een zondagafdeling onder de leiding van de nieuwe hoofdtrainer Raymond de Romph. Maar zoals dat van Excelsior'20 mag worden verwacht, dat is ons wel gelukt! De aanpassingen en spelregels hebben we doorgevoerd, voor de gezelligheid moeten wij met zijn allen zorgen.

Op het complex en in de kantine zijn maatregelen getroffen om te voldoen aan de Corona maatregelen zoals die door het RIVM, de KNVB en de Veiligheidsregio zijn voorgeschreven. Hiervoor zijn wij grote dank verschuldigd aan het corps vrijwilligers dat zicht de laatste weken enorm heeft ingezet om onze club zo goed en veilig mogelijk in te richten zodat onze kinderen en wijzelf weer op Thurlede kunnen genieten! Een blijk van betrokkenheid, allen dank daarvoor!

Nu de omgeving is ingericht en de spelregels zijn vastgesteld, hebben wij met zijn allen een uitdaging die wij samen moeten aangaan… we moeten ons met zijn allen aan de regels houden en daarin verantwoordelijkheid nemen. Daarom roep ik een ieder op om mensen, die zich niet aan de regels houden, hierop aan te spreken.

De maatregelen zijn vastgelegd in het Corona protocol van Excelsior'20. Dit protocol is onderaan dit bericht te vinden en te downloaden op onze site. Ook zal het protocol aan alle leden worden toegezonden. Tot slot wordt het document gedeeld met alle spelers en/of ouders via de contactouders van de teams. Aan een ieder het dringende verzoek om het gezonde verstand te blijven gebruiken en zich te houden aan de regels en voorschriften. Wees je er s.v.p. van bewust dat de club een boete opgelegd kan krijgen van € 4.000,- als we ons er niet aan houden. Wordt daarom niet boos op mensen die je kunnen aanspreken, die doen dit in het belang van de club en de gezondheid van ons allemaal.

In dit soort tijden mist de club enorm veel barinkomsten en willen we zeker geen aanvullende onvoorziene kosten. Deze barinkomsten op speeldagen en feestpartijen zorgen er in belangrijke mate voor dat we de club draaiend kunnen houden. Daarom worden de bar- en keukendiensten zo ingericht dat we wachtrijen proberen te voorkomen. Het drank- en voedselassortiment wordt hier ook op aangepast. Op deze manier hopen we iedereen goed te kunnen bedienen om toch voor goede barinkomsten te zorgen. Als je goede ideeën hebt hoe we het beter kunnen doen, laat het weten. Samen moeten wij de club door dit soort tijden slepen en zorgen dat we het gezellig houden op de mooiste club van Schiedam. Om de bar goed te kunnen bemannen zijn wij op zoek naar ouders die doordeweeks 2 uurtjes achter de bar willen helpen tussen 17.30 en 19.30. Een kleine moeite als je toch aan het wachten bent tot jouw kind klaar is met trainen. Help jouw club en geef je op bij Zipora Martinez of Daan Bakboord.

Ik wil een ieder enorm bedanken die de club in het vorige (Corona)seizoen, tijdens de zomermaanden en nu ook in het nieuwe seizoen heeft gesteund! Hieruit blijkt wat een sterk team Excelsior'20 is. Een team dat elkaar niet laat vallen, maar juist in moeilijke tijden veerkracht toont en steeds sterker wordt. Een team dat overleeft… we zijn niet voor niets 100 jaar oud geworden!

Gun elkaar veel plezier in het nieuwe seizoen door elkaar te helpen en vooral respect voor elkaar te hebben! Zorg goed voor elkaar en blijf gezond, want winnen doe je samen!

Zoran Nikolic

Voorzitter Voetbalbestuur Excelsior'20

Patrick voetbalschoenen voor de jeugd
patrick-voetbalschoenen-voor-de-jeugd (8285) afbeelding

Via onze kledingleverancier Team United, met onder andere ons kledingmerk Patrick, kunnen we tegen hele interessante prijzen kleding en schoenen aanbieden.

Zo hebben we als start van het seizoen voetbalschoenen hele leuke voetbalschoenen aan te bevelen. In de maten 28-46 zijn deze beschikbaar. De prijs ligt bij grotere afnames op circa 30 Euro per paar.

Eventueel kun je de schoenen passen. Loop dan even langs op een trainingsavond of wedstrijddag en vraag naar iemand van de kledingcommissie. Bestellen kan ook bij de kledingcommissie.

banner 1
ad02.jpg

Er zijn geen uitslagen deze week.

ad03.jpg

Er staan geen wedstrijden op het programma.

ad04.jpg
ad05.jpg
ad06.jpg
ad07.jpg