Weekbrief 15 - 2018

voorblad
20-04-2018 OPENINGSAVOND CRICKET SEIZOEN
17-05-2018 Meidenvoetbal ook bij Excelsior '20
01-06-2018 ​Voorjaarsklaverjassen "GAAT NIET DOOR"
02-06-2018 Zomercarnaval met Trafassi
16-06-2018 Slotdag zaterdag 16 juni
19-06-2018 Ouderavond Jeugdkamp
ad01.jpg
Hoe verder met de Toekomst?
hoe-verder-met-de-toekomst (7457) afbeelding

Inleiding

Excelsior'20 in sinds de jaren vijftig op Thurlede gehuisvest. Daar heeft zij zelf de opstallen gerealiseerd en onderhouden. Kantine, kleedkamers, tribune en chalet; Excelsior`20 nam het initiatief en al dan niet met financiële steun van gemeente, fondsen en door inzamelingsacties, werden de plannen gerealiseerd. Ook het huidige groot en klein onderhoud aan onze gebouwen; deze worden nog steeds door de leden van de club zelf -of in haar opdracht- uitgevoerd.

Bij de realisatie van de nieuwe sportparken op de A4 en op Harga heeft de gemeente ervoor gekozen om de nieuwe opstallen, evenals de velden, onder te brengen in een stichting. Hoewel de sportverenigingen in het stichtingsbestuur zijn vertegenwoordigd, trekt de gemeente in geval van geschillen en in de vorm van het ter beschikking stellen van budgetten aan het langste eind. De verenigingen betalen voor het gebruik van de opstallen een huurprijs Onderhoud en beheer worden uitgevoerd in opdracht van de stichting.

De gemeente Schiedam heeft aangekondigd dat zij ook bij de verenigingen op Thurlede duidelijkheid wil creëren omtrent de eigendomssituatie rondom de opstallen. Dit omdat er naar verwachting straks weer plannen ontstaan voor een herstructurering op Thurlede en zij dan niet tegen discussies wil aanlopen over de eigendomsverhoudingen. Wij worden door de gemeente uitgedaagd met een voorstel te komen.

Welke constructies zijn mogelijk

De gemeente heeft in een eerste contact hierover aangegeven dat over alles te praten valt is en zij niet een bepaalde uitkomst voor ogen heeft. Hieronder worden enkele (theoretische) opties verkend.

1 Bestendigen huidige situatie

2. Kopen van de grond

3. Recht van Opstal

4. Overdracht van de opstallen aan de gemeente i.c.m. huurovereenkomst

1. Geen verandering

De meningen lopen uiteen wat onze positie thans is.

Sommigen huldigen de opvatting dat, ook al heeft Excelsior'20 de opstallen zelf gefinancierd en gerealiseerd; het Nederlands recht stelt dat bouwwerken die op andermans grond worden opgericht, door natrekking eigendom worden van de eigenaar van de grond. In deze opvatting staan wij, op het moment dat de gemeente voor de rechter een beroep doet op haar natrekkingsrecht, met lege handen. Hoogstens kan er nog een soort van schadevergoeding worden uitgekeerd (op grond van redelijkheid en billijkheid). Indien de gemeente een nieuw onderkomen aanbiedt en/of een lange overgangstermijn aanbiedt, zal deze compensatie worden gematigd of komt zij te vervallen. Voor zover verenigingen als Hermes DVS en Nexus , die onlangs zijn gedwongen "hun" complex"op te geven, er nu redelijk tot goed van af (lijken te) zijn gekomen, is niet te danken aan hun rechtspositie maar aan de gesprekken en onderhandelingen met de wethouder Sport.

Anderen huldigen de opvatting dat onze rechtspositie een stuk sterker is. De gemeente, bekend met de door ons opgerichte bebouwingen heeft de bestaande situatie altijd geaccepteerd, daaraan meegewerkt en daarmee impliciet ons eigendomsrecht erkend.

Hoe je het ook wend of keert, het lijkt er op dat hierover nu een uitspraak gedaan moeten worden.

2. Kopen van de grond

De grond kopen en volledig 'baas in eigen huis worden" creëert duidelijkheid voor de aankomende decennia. Deze optie oogt echter als utopie. Nog los van het ontbreken van de benodigde financiële middelen; de kans dat de gemeente de grond aan ons zal willen verkopen, lijkt nagenoeg nihil.

3. Recht van opstal

Bij vestiging van een recht op opstal ontstaat een splitsing in de eigendom van de (kale) ondergrond en van wat op de grond staat. Excelsior'20 wordt in juridisch opzicht eigenaar van de opstallen en betaalt een vergoeding (retributie) voor het gebruik van de grond. Tenzij anders bepaald, heeft de opstaller recht op vergoeding van de marktwaarde van de gebouwen bij het einde van het opstalrecht. Dit biedt vanuit juridisch oogpunt gedurende de looptijd van het recht op opstal een sterkere onderhandelingspositie voor compensatie bij gedwongen vertrek t.o.v. de huidige situatie.

Na afloop van het recht van opstal (het recht geldt voor de afgesproken termijn) start de discussie over al dan niet verlenging. Excelsior'20 heeft door het aangaan van de overeenkomst bevestigd dat zij na afloop van deze periode opnieuw met de gemeente in gesprek zal moeten over de toekomstige periode en het is aan de gemeente of zij de vereniging nog een langere periode gunt op dit terrein. Mogelijk dat in de eerste opstal-overeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden over de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt verlengd. Ook over wijze waarop invulling wordt gegeven aan de vergoeding voor de opstallen kunnen in de opstalovereenkomst afspraken worden gemaakt.

In deze constructie blijft Excelsior eigenaar van de opstallen en is zij zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Het gebruik bepaalt zij zelf, binnen de grenzen van het bestemmingsplan en datgene wat in de overeenkomst is afgesproken.

4. Huur van de opstallen

In deze constructie draagt Excelsior'20 de opstallen over aan de gemeente en betaalt zij jaarlijks een huurbedrag, vergelijkbaar met de velden (bij enkele verenigingen is een huurbedrag per lid afgesproken).

De voordelen zijn dat Excelsior'20 niet meer verantwoordelijk is voor het groot-onderhoud. Afhankelijk van wat in het huurcontract wordt afgesproken, draait zij nog wel op voor het klein-dagelijks onderhoud, vgl. met de velden. Voor de hand liggend is dat naarmate meer zelfwerkzaamheid wordt opgebracht de huurprijs lager komt te liggen. Ingeval van vervanging of uitbreiding van het complex is Excelsior'20 afhankelijk van de bereidheid van de gemeente omdat uit te voeren. In hoeverre de club nog zelfstandig kan beslissen over openingstijden, kantine, eigen en externe activiteiten is afhankelijk van wat partijen in het huurcontract vastleggen. Pas na gesprekken met de gemeente wordt duidelijk hoe ver zij hierin wil gaan.

Grootste voordeel is dat Excelsior '20 geen verantwoordelijkheid meer draagt voor het groot-onderhoud aan haar opstallen. Er zijn minder financiële risico's en er hoeft minder vaak een beroep te worden gedaan op vrijwilligers. Het neemt ook een deel van de risico's weg; als bijvoorbeeld de kantine afbrand, is het aan de gemeente om een nieuwe kantine neer te zetten. De verzekeringspremies kunnen omlaag.

Argumenten op een rijtje

Recht van opstal

Huurovereenkomst

Verantwoordelijkheid

Groot

Kleiner, mate van afhankelijk van wat wordt afgesproken.

Invloed op gebruik (openingtijden/gebruikers etc.)

Groot

Kleiner, mate van afhankelijk van wat wordt afgesproken

Financiële risico's

Groot

Kleiner

Betrokkenheid leden bij complex

Groot

Kleiner

Mogelijkheden zelf te bouwen en veranderen

Groot

Gering

Inzet vrijwilligers

Groot

Kleiner, mate van afhankelijk van wat wordt afgesproken

Overeind houden eigen identiteit

Groot

Kleiner

Onderhandelingspositie gedurende looptijd

Sterker

Zwakker, mate van afhankelijk van wat wordt afgesproken

Verkrijgen van subsidie bij Fondsen

Sterker

Gering

Positie na afloop looptijd

matig

matig

Andere afwegingen

Excelsior'20 is met haar eigen opstallen de afgelopen jaren beter af geweest dan menige andere vereniging. De "Koevermansgelden" zijn zorgvuldig besteed en nagenoeg volledig in de accommodatie gestoken. De WOZ-waarde van het complex bedraagt 1.8 miljoen euro.Tot voor enkele jaren terug waren de investeringen van de gemeente in de sportparken gering. Pas onlangs, dankzij nieuwbouw op voormalige sportparken, is er financiële ruimte ontstaan om de kwaliteit van de sportaccommodaties te verhogen. Hoe groot is de kans dat de gemeente de komende jaren voldoende geld vrijmaakt om Thurlede aan te pakken en een hoogwaardige voorzieningen neer te zetten? Betere voorzieningen dan onze leden de afgelopen jaren zelf voor elkaar hebben gebokst?

In hoeverre lukt het Excelsior'20 om de komende 5 á 10 jaar een onderhoudsploeg overeind te houden als die we nu hebben? Wat zijn de reële verwachtingen op dat punt? In welke mate zijn wij in staat om de aanstaande grote onderhoudsklussen verantwoord uit te besteden. Hebben wij daar de financiële middelen voor?

Proces

De consequenties van de besluitvorming zijn ingrijpend en langdurig. Daarom wil het hoofdbestuur ook zoveel mogelijk deskundigheid en meningen hierbij betrekken. Een ieder die wil meewerken aan de voorbereiding van de besluitvorming hierover wordt gevraagd zich aan te melden via een mailtje naar leo.buckers@live.nl. Zij kunnen dan een uitnodiging voor een overleg verwachten.

Wie helpt ons zondag achter de bar?

Afgelopen zondag was een mooie dag voor onze club. Ons eerste hoopt zondag ook weer de volle buit binnen te halen en na afloop in ons clubhuis een feestje te bouwen. Wij, Peter Buckers, Frank van der Linden, René Lussenburg, Cees Post en ondergetekende, kunnen in de rust en afloop jouw hulp gebruiken. Als je ons wilt helpen, stuur dan een berichtje naar rgmsonnemans@gmail.com of naar 06-29517646. Dank vast hiervoor! Rob Sonnemans

Kantinedienst zaterdagochtend 14 april

Voor de komende zaterdag hebben de volgende teams/ouders bardienst.

Zaterdag 14 april

van 8.00 - 10.30 worden de volgende spelers van JO17-2 verwacht:

Aimen Boulahayan, Mirsad Altin, Romario Bout.

van 10.30 - 13.00 uur worden de volgende ouders van JO11-3 verwacht:

Emir Ersoy, Mouad Haddadi, Mo Hamed.

Mocht u niet kunnen dient u zelf voor vervanging te zoeken binnen het team. Laten we er met z'n allen weer een heel mooi seizoen van maken en vele handen maken licht werk!!!

banner 0
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 - 5 - 1
excelsior-20-jo13-3-cwo-jo13-2-5-1 (7453) afbeelding

Afgelopen zaterdag mochten de jongens van de JO13-3 thuis spelen tegen CWO JO13-2. We hoefden pas om 11:30 te spelen dus we mochten voor de verandering eens uitslapen.

Er is de afgelopen week goed getraind. Daarnaast stond deze week voor veel van onze jongens in het teken van de finales van het schoolvoetbaltoernooi. Deze trainer begeleid sinds jaar en dag met veel plezier een team voor de Violier en het deed mij ook goed ook dit jaar veel jongens vanuit ons team tegen te komen. Het team van Tsjeng Marrevee, begeleid door Edwin Marrevee, wist het zelfs tot kampioen van Schiedam te schoppen, een mooie prestatie.

Onze Ferry had tijdens de training afgelopen donderdag veel pijn in zijn been en het zag er naar uit dat hij niet kon spelen op de zaterdag. Gelukkig heeft de trainer connecties bij JO13-1 en zodoende om een extra speler gevraagd. Dit werden er uiteindelijk twee waardoor we een flinke bezetting aan spelers hadden.

Was het goed trainen van de jongens, het schoolvoetbal kampioenschap van Tsjeng en de ruime bezetting voldoende om drie punten te pakken tegen CWO?

"De dag begon goed goed. Onze vrienden van VVKS JO13-3 hadden een 5-1 overwinning geboekt op Schipluiden JO13-2. Bij winst door onze jongens vandaag zou dat betekenen dat we de nummer 1 positie terug zouden veroveren. Tijdens de wedstrijd bespreking is dit uitvoerig besproken, en de druk was dan ook hoog.

De JO13-3 staat erom bekend spannende wedstrijden te leveren. Veel wedstrijden zijn met een klein verschil gewonnen en werden op het laatste moment beslist. Voor de trainers en ouders zijn dat soort wedstrijden toch het leukste om te kijken.

Helaas was deze wedstrijd alles behalve spannend. Al snel werd er door Stefan een prima voorzet op Vinnie gegeven die vervolgens de 1-0 wist te maken, de toon was gezet en er volgde veel eenrichtingsverkeer. Onze Oscar kon dan ook vanuit zijn goal lekker van het weer genieten

Bij een uittrap van CWO wist Stefan de bal op het middenveld op te vangen, deze speelde vervolgens het gehele middenveld en verdediging voorbij en wist een voorzet op Max te geven die de 2-0 maakte. Kjelt kreeg nog een doelpoging, maar het was helaas buitenspel.

Rajan speelt normaal in de verdediging of op het middenveld. Vandaag mocht hij bij ons op linksbuiten staan. Dit leidde er toe dat CWO veel balverlies op eigen helft leidde. Een aantal keer zijn zij doorgebroken maar Jens, Thomas Tsjeng en Jesse stonden prima te verdedigen waardoor wij weer snel in balbezit kwamen.

In de tweede helft werd heel snel de 3-0 door Rajan gemaakt. Hierna werden onze jongens gemakzuchtig, was de pit eruit en werd het spel slordig. Dit leidde er toe dat CWO met twee spelers wist door te breken en Oscar een lastige keus moest maken, uitkomen of blijven staan. Hij koos het tweede waarna CWO de 3-1 maakte.

CWO kwam terug in de wedstrijd, maar Jordan en Miles wisten op het middelveld de druk erop te houden. Er volgde nog een corner voor CWO maar deze bal werd door Thomas prima weg gekopt. Na een tijdje slordig spel wist Ferry de 4-1 te maken, en de wedstrijd was grotendeels bepaald.

In de slotfase werd er in het doelgebied van CWO een smerige overtreding op Stefan gemaakt. Gelukkig werd dit door de scheids gezien en kregen wij een Penalty. Die werd genadeloos door Vinnie ingeschoten waarmee de eindstand 5-1 is geworden.

Ja het klopt, we hadden spelers uit de JO13-1. Neemt niet weg dat onze jongens goed speelden en ik zeker weet dat wij met het eigen team ook gewonnen hadden. De volgende wedstrijd is tegen Schipluiden JO13-2 en is bepalend voor het vasthouden van de nummer 1 positie. We moeten dus flink aan de bak de komende trainingen."

Ps. de Moeder van Miles heeft een video compilatie gemaakt, die is onderaan het verslag toegevoegd.

Wedstrijdverslag van: Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2
Datum:
Locatie: thuis
Uitslag: 5 - 1

ad02.jpg
Wedstrijd Wedstrijdverband Aanvang Terrein Uitslag Wed. nr.
Vredenburch JO19-1 - Excelsior'20 JO19-1 1e klasse - 4 14-04-2018 12:00 uit 153102
Zoetermeer JO19-2 - Excelsior'20 JO19-2 3e klasse - 7 14-04-2018 11:45 uit 122036
Excelsior'20 JO17-1 - SVV JO17-1 1e klasse - 4 11-04-2018 19:00 thuis 145553
Excelsior'20 JO17-2 - Victoria'04 JO17-2 3e klasse - 3 14-04-2018 11:30 thuis 154526
Victoria'04 JO17-3 - Excelsior'20 JO17-3 5e klasse - 10 14-04-2018 13:00 uit 147695
Excelsior'20 JO17-4 - SVS JO17-4 6e klasse - 4 14-04-2018 12:00 thuis 147768
UDO JO15-1 - Excelsior'20 JO15-1 1e klasse - 2 prom. 14-04-2018 09:00 uit 148622
Excelsior'20 JO15-2 - Zestienhoven JO15-2 3e klasse - 10 14-04-2018 10:00 thuis 119686
Poortugaal JO15-3 - Excelsior'20 JO15-3 3e klasse - 11 14-04-2018 08:30 uit 138787
Excelsior'20 JO15-4 - VOC JO15-6 5e klasse - 13 14-04-2018 14:30 thuis 138950
Excelsior'20 JO15-5 - XerxesDZB JO15-4 4e klasse - 2 14-04-2018 11:30 thuis 122585
Excelsior'20 JO13-1 - Nieuwerkerk JO13-1 1e klasse - 1 prom. 14-04-2018 10:00 thuis 127340
Excelsior'20 JO13-2 - SEP JO13-1 2e klasse - 1 14-04-2018 08:30 thuis 121648
Wippolder JO13-4 - Excelsior'20 JO13-4 6e klasse - 5 14-04-2018 09:00 uit 126022
Zwaluwen JO13-5 - Excelsior'20 JO13-5 8e klasse - 4 14-04-2018 08:30 uit 146853
Excelsior'20 JO11-1 - Spartaan'20 JO11-4 1e klasse - 4 14-04-2018 09:30 thuis 136981
MSV '71 JO11-1 - Excelsior'20 JO11-2 2e klasse - 1 14-04-2018 10:00 uit 154025
Excelsior'20 JO11-3 - Neptunus-Schiebroek JO11-2 5e klasse - 7 14-04-2018 09:30 thuis 144760
Excelsior'20 JO11-4 - MVV '27 JO11-2 4e klasse - 1 14-04-2018 08:30 thuis 4 - 2 125628
GLZ Delfshaven JO11-3 - Excelsior'20 JO11-5 8e klasse - 8 14-04-2018 08:30 uit 119161
Excelsior'20 JO11-6 - Leonidas JO11-2 6e klasse - 3 14-04-2018 08:30 thuis 149146
Leonidas JO11-3 - Excelsior'20 JO11-7 7e klasse - 9 14-04-2018 09:45 uit 137442
Blijdorp JO11-3 - Excelsior'20 JO11-8 7e klasse - 16 14-04-2018 09:30 uit 129020
Excelsior'20 JO8-1 - TransvaliaZW JO8-1 1e klasse - 6 14-04-2018 10:00 thuis 120229
Excelsior'20 JO8-2 - Blijdorp JO8-1 1e klasse - 12 14-04-2018 10:00 thuis 127705
XerxesDZB JO8-8 - Excelsior'20 JO8-3 3e klasse - 8 14-04-2018 10:00 uit 148862
MSV '71 JO8-1 - Excelsior'20 JO8-4 2e klasse - 3 14-04-2018 10:00 uit 136290
VFC JO9-1 - Excelsior'20 JO9-1 Hoofdklasse - 3 14-04-2018 09:45 uit 128549
Excelsior'20 JO9-2 - Neptunus-Schiebroek JO9-1 2e klasse - 1 14-04-2018 08:45 thuis 146056
HVC'10 JO9-1 - Excelsior'20 JO9-3 3e klasse - 5 14-04-2018 09:30 uit 145994
VFC JO9-3 - Excelsior'20 JO9-4 6e klasse - 4 14-04-2018 08:30 uit 122370
Hellevoetsluis JO9-3 - Excelsior'20 JO9-5 7e klasse - 1 11-04-2018 18:30 uit 118241
Excelsior'20 JO9-5 - Kethel Spaland JO9-5 7e klasse - 1 14-04-2018 08:45 thuis 118255
Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG1 1e klasse - 1 14-04-2018 09:45 uit 1 - 7 156246
Excelsior'20 1 - Antibarbari 1 2e klasse - D 15-04-2018 14:00 thuis 24845
Excelsior'20 2 - DOSR 2 Hoofdklasse - A 15-04-2018 11:00 thuis 26700
Excelsior'20 3 - NOCKralingen 2 2e klasse - D 15-04-2018 13:00 thuis 26718
Excelsior'20 4 - Victoria'04 2 3e klasse - E 15-04-2018 11:00 thuis 27765
Excelsior'20 (za) 2 - Victoria'04 6 8e klasse - 11 14-04-2018 15:00 thuis 87355
ad03.jpg
Wedstrijd Wedstrijdverband Aanvang Aanwezig Terrein Scheidsrechter Wed. nr.
Excelsior'20 JO19-1 - Vitesse Delft JO19-1 1e klasse - 4 21-04-2018 14:00 n.t.b. thuis B. de Reus 153069
Excelsior'20 JO19-2 - VVOR JO19-3 3e klasse - 7 21-04-2018 11:30 10:45 thuis Remko Dijkmans 122033
GLZ Delfshaven JO17-1 - Excelsior'20 JO17-1 1e klasse - 4 21-04-2018 12:30 n.t.b. uit 148442
Nieuwerkerk JO17-4 - Excelsior'20 JO17-2 3e klasse - 3 21-04-2018 13:00 11:45 uit 154482
Excelsior'20 JO17-3 - Maense JO17-1 5e klasse - 10 21-04-2018 14:00 13:15 thuis Preveen Bahadour 147728
VOC JO17-6 - Excelsior'20 JO17-4 6e klasse - 4 21-04-2018 17:00 15:45 uit 147778
Excelsior'20 JO15-1 - RCL JO15-1 1e klasse - 2 prom. 21-04-2018 12:00 n.t.b. thuis Engen Ulusoy 148603
Neptunus-Schiebroek JO15-2G - Excelsior'20 JO15-2 3e klasse - 10 21-04-2018 13:30 12:15 uit 119729
Excelsior'20 JO15-3 - CWO JO15-2 3e klasse - 11 21-04-2018 10:00 09:15 thuis Martin Marron 138738
Berkel JO15-4 - Excelsior'20 JO15-4 5e klasse - 13 21-04-2018 11:00 09:45 uit 138944
Excelsior'20 JO15-5 - Hermes DVS JO15-2 4e klasse - 2 18-04-2018 19:00 18:15 thuis Rene Lubach 122586
Rotterdam United JO15-2 - Excelsior'20 JO15-5 4e klasse - 2 21-04-2018 15:00 13:45 uit 122592
Gravendeel JO13-1 - Excelsior'20 JO13-1 1e klasse - 1 prom. 21-04-2018 10:00 n.t.b. uit 127368
Zestienhoven JO13-2 - Excelsior'20 JO13-2 2e klasse - 1 21-04-2018 10:30 09:15 uit 121644
Excelsior'20 JO13-3 - Schipluiden JO13-2 5e klasse - 5 21-04-2018 10:45 10:00 thuis Björn Herfst 137926
Excelsior'20 JO13-4 - Barendrecht JO13-7 6e klasse - 5 21-04-2018 10:00 09:15 thuis Michel Wigman 125997
GLZ Delfshaven JO13-2 - Excelsior'20 JO13-5 8e klasse - 4 21-04-2018 08:30 07:15 uit 146892
Excelsior'20 JO11-1 - TOGB JO11-2 oefen 17-04-2018 18:30 n.t.b. thuis
v.v. Hekelingen JO11-2 - Excelsior'20 JO11-1 1e klasse - 4 21-04-2018 08:30 07:30 uit 137013
Nieuwerkerk JO11-2 - Excelsior'20 JO11-2 2e klasse - 1 21-04-2018 10:00 09:00 uit 154005
SVV JO11-2 - Excelsior'20 JO11-3 5e klasse - 7 21-04-2018 09:30 08:45 uit 144748
Excelsior M JO11-3 - Excelsior'20 JO11-4 4e klasse - 1 21-04-2018 08:30 07:30 uit 125641
Excelsior'20 JO11-5 - CWO JO11-3 8e klasse - 8 21-04-2018 09:30 09:00 thuis Mazin 119148
Excelsior'20 JO11-6 - Hermes DVS JO11-3 6e klasse - 3 21-04-2018 08:30 08:00 thuis Wim Buckers 149149
Excelsior'20 JO11-7 - VFC JO11-7 7e klasse - 9 21-04-2018 09:30 09:00 thuis Roel Peeters 137433
Excelsior'20 JO11-8 - Rijnm/Hgvl.Sp. JO11-4 7e klasse - 16 21-04-2018 08:30 08:00 thuis Mari Dingenouts 129016
Excelsior'20 JO8-1 - St.Hooger JO8-1 1e klasse - 6 21-04-2018 09:30 09:00 thuis 120226
Excelsior'20 JO8-2 - Rhoon JO8-4 1e klasse - 12 21-04-2018 09:30 09:00 thuis 127707
Hillegersberg JO8-4 - Excelsior'20 JO8-3 3e klasse - 8 21-04-2018 08:30 07:30 uit 148889
Excelsior'20 JO8-4 - Blijdorp JO8-2 2e klasse - 3 21-04-2018 10:30 10:00 thuis 136325
Excelsior'20 JO9-2 - Sparta Rotterdam JO9-2 2e klasse - 1 21-04-2018 08:30 08:00 thuis 146061
Honselersdijk JO9-1 - Excelsior'20 JO9-3 3e klasse - 5 21-04-2018 08:30 07:30 uit 146003
Pernis JO9-1 - Excelsior'20 JO9-4 6e klasse - 4 21-04-2018 08:30 07:30 uit 122315
Excelsior'20 JO9-5 - Spartaan'20 JO9-10 7e klasse - 1 21-04-2018 08:30 08:00 thuis 118256
Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG1 1e klasse 1 21-04-2018 11:30 11:00 thuis 156248
Excelsior'20 JG2 - Zuidland JG1G 2e klasse - 1 21-04-2018 11:30 11:00 thuis 156254
Smitshoek JG2 - Excelsior'20 JG3 3e klasse - 1 21-04-2018 11:30 10:30 uit 156288
RKDEO 2 - Excelsior'20 2 Hoofdklasse - A 22-04-2018 11:00 n.t.b. uit A. Jhamai 27186
Meeuwenplaat 2 - Excelsior'20 3 2e klasse - D 22-04-2018 11:30 n.t.b. uit A. Dias de Brito 27863
Excelsior'20 5 - Swift Boys 2 3e klasse - C 22-04-2018 11:00 10:15 thuis M. Wigman 26637
Excelsior'20 (za) 1 - PPSC 4 7e klasse - 13 21-04-2018 14:00 13:15 thuis 88777
LYRA 11 - Excelsior'20 (za) 2 8e klasse - 11 21-04-2018 14:30 13:15 uit 88520
ad04.jpg
ad05.jpg
ad06.jpg
ad07.jpg